Aktualności

    • Obecnie działa „Centrum informacyjno-pomocowe”
    • Aktywizujemy zawodowo Osoby niepełnosprawne.
    • Czekamy na rozstrzygnięcie konkursu, Rehabilitacja Społeczna Osób Niepełnosprawnych zlecana ze środków PFRON.
    • Cały czas kontynuujemy dotychczasowe projekty i działania statutowe.

Integracyjny Inkubator Przedsiębiorczości SKRZYNIA

Fundacja SENSOR

Uczymy język migowy

FizjoAktywni Wielka Potańcówka

Nauka języka angielskiego

Wywiad

Pomoc Ukrainie

Wakacyjne działania Fundacji

Jesienią nie zasypiamy gruszek w popiele

Otwarcie sklepu społecznego

Pomagajmy sobie nawzajem

Andrzejki w cafe RÓWNIK

BAL INTEGRACYJNY 2023

Spotkanie z wiceprezydentem wrocławia Sebastianem Lorencem