Język Migowy

Nauka języka migowego odbywa się przy pomocy udostepnionych filmów na których nauczyciel dokładnie pokazuje i tłumaczy polski język migowy począwszy od nauki alfabetu, śkończywszy na podstawowych zwrotach.
Fundacja udostępnia takie zajęcia online , po to aby ludzie mogli chociaż częściowo dogadać się z Osobą głuchą. W Naszych szeregach jest wiele takich Osób.

ALFABET:

LICZEBNIKI:

PODSTAWOWE SŁÓWKA i ZWROTY: