Ambasadorzy Fundacji

Nasz Zarząd podjął uchwałę nr. 2/03/2023, o powołaniu HONOROWEJ AMBASADORKI, PIĘKNO KOBIET NA WÓZKACH INWALIDZKICH. Została nią Nasza Grupowiczka Daria Ostrowska-Tomaszewska.
Honorowi Ambasadorzy naszej Fundacji to osoby, które podziwiamy za ich charakter, które cenimy i szanujemy za ich dokonania, które z poświęceniem wykorzystują swój talent, swoją wiedzę, które stanowią wzór do naśladowania. Cechuje ich empatia i prawdziwa chęć niesienia pomocy innym. Daria Ostrowska-Tomaszewska, była jedną z pierwszych wraz z Mężem, która dostarczała Nam żywność dla Ukrainy. Sami niewiele mając, ale zawsze dzielą się z innymi. Swoją obecnością na Naszym Balu, udowodniła, że tak młode i niepełnosprawne Osoby mogą się realizować i być aktywne w różnych dziedzinach życia społecznego. Na każdy mój apel oferowała swoją pomoc, zaznaczam niewiele mogąc, jednak się nie poddaje. Prowadzi gospodarstwo domowe, dokształca się, chce zdobyć prawo jazdy itp. Wraz z Mężem są Osobami na Wózkach inwalidzkich, a na takich Osobach Nam bardzo zależy, żeby je uaktywniać. Nasza Fundacja oczywiście nie odmawia pomocy nikomu, nawet tzw.. Pełnosprawnym, jesteśmy powołani do pomocy, wsparcia, edukacji, ale też bawimy.
Oczywiście mam wiele wspaniałych Przyjaciół na wózkach i każdy z nich ma w sobie piękną duszę, powłoka zewnętrza jest tylko dodatkiem do całości Człowieka. Nienawidzę słowa brzydki czy ładny, prawda jest taka, że powinniśmy bardziej dbać o Swój wizerunek. Powtarzam jeszcze raz liczy się to kim jesteśmy.

Nasz Zarząd w składzie:
Prezes Zarządu Mariola Mazurek-Pawełek, Wiceprezes Zarządu Dariusz Pawełek,
Członkini Zarządu Agnieszka Andrzejczak,
podjął uchwałę nr. 3/01/2024 w sprawie powołania: HONOROWEJ AMBASADORKI SPRAW SPOŁECZNYCH DLA OzN. Powyższy tytuł otrzymuje Marta Kozłowska Radna Wrocławia.
Pani Radna obecnie pracuje w nast. Komisjach Rady Miasta Wrocławia:
Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji
ds. Polityki Senioralnej, Zdrowia i Bezpieczeństwa
Rewizyjna
Zaangażowanie Pani Radnej w sprawy społeczne daleko wybiegają poza jej kompetencje, gdyż posiada wielką wrażliwość na potrzeby nie tylko Ludzi, ale również Zwierząt. Dzięki współpracy z Naszą Fundacją jej wsparciu, pomocy Naszym Podopiecznym i wspólnym realizowaniu z Nami wielu projektów, osiągamy sukcesy.
DZIĘKUJEMY !💖