Planowane wydarzenia

1. Nauka języka angielskiego online

2. Nauka języka migowego online

3. Chwila z Mariolką – FizjoAktywną wózkerską

4. Pilotażowy projekt pt. Niepełnosprawność? Nie- pełna sprawność!

5. Organizowanie mini koncertów wraz z Cafe Równik